Моќни и едноставни функции за ефикасно работење

Со Ониво имате комплетен преглед на Вашиот бизнис во секој момент преку моќни извештаи прикажани на вашата работна табла.

Преглед на влезни и излезни фактури, фактури доспеани за наплата,  комплетна состојба на артикли во вашиот магацин, артикли на залиха, како и преглед на сите трошоци во одреден период.

Зошто да го изберете Onivo?

Ониво е најмодерна веб апликација за оперативно работење – наменета за современиот менаџер и претпримеч. Работете од било која локација во светот или едноставно имајте увид во бизнисиот во реално време.

Документи

Креирајте професионални документи со Вашето лого за само неколку секунди.

Е-Фактура

Лесно испраќајте електронски документи - како никогаш досега.

Наплата

Комплетен преглед во ефикасноста на Вашата наплата.

Магацин

Издавање на магацински документи за влез, излез и порамнување.

Залихи

Следење на залихи на артикли во магацин, во реално време.

Известувања

Предупредување за намалени залихи на артикли во магацин.

Трошоци

Следење и категоризација на трошоци настанати во работењето.

Потсетник

Потсетник за навремено плаќање на доспеани влезни фактури и долгови.

Анализи

Прецизна анализа и увид во трошоци направени за одреден временски период.

Пристап

Onivo е секогаш со Вас. Работете од Вашата канцеларија, од дома или од плажа.

Безбедност

Безбеден пристап кон Вашиот профил со SSL сертификат.

Заштита

Секојдневен повеќе степен backup на 3 различни континенти.

Модул: Магацин

Увид на состојба во магацин во реално време

Модул Магацин во Ониво ви овозможува брз и комплетен преглед на состојбата на сите артикли во вашиот магацин. Креирајте испратници, приемници, порамнување и реверс, и имајте увив во секој производ кој излегува или влегува во вашиот магацин. 

Модул: Документи

Професионална фактура со само неколку клика

Ониво ви овозможува да изработувате и испраќате електронски, професионални документи (фактури, авансни фактури, профактури, понуди) со само неколку клика. Импресионирајте ги вашите бизнис партнери со професионално изработени фактури кои ги соджат сите потребни информации. Останати функционалности во модул документи се:

Модул: Трошоци

Категоризација и увид во трошоците на компанијата

Модул трошоци ви овозмошува да внесувате/прикачувате сметки и влезни фактури за сите трошоци на вашата компанија. Исто така можете да креирате различни категории во кои ке ги внесете соодветните тошоци за тие категории. (патни трошоци, комунални трошоци, маркетинг, пепрезентација и сл.), како и да имате целосна евиденција на сите трошоци во секое време.

Задоволни корисници
"Risus risus natoque urna faucibus felis netus dictum fames duis ultricies mi habitasse potenti nisi, enim euismod nec dolor, in sed neque sit mauris mattis facilisi nisl augue nulla augue sed quis."
Emily Watson
Designer
"Risus risus natoque urna faucibus felis netus dictum fames duis ultricies mi habitasse potenti nisi, enim euismod nec dolor, in sed neque sit mauris mattis facilisi nisl augue nulla augue sed quis."
Tina Oliver
Influencer
"Risus risus natoque urna faucibus felis netus dictum fames duis ultricies mi habitasse potenti nisi, enim euismod nec dolor, in sed neque sit mauris mattis facilisi nisl augue nulla augue sed quis."
Jennifer Dunn
Dance Teacher
"Risus risus natoque urna faucibus felis netus dictum fames duis ultricies mi habitasse potenti nisi, enim euismod nec dolor, in sed neque sit mauris mattis facilisi nisl augue nulla augue sed quis."
George Weah
Model
"Risus risus natoque urna faucibus felis netus dictum fames duis ultricies mi habitasse potenti nisi, enim euismod nec dolor, in sed neque sit mauris mattis facilisi nisl augue nulla augue sed quis."
Dan James
Engineer
"Risus risus natoque urna faucibus felis netus dictum fames duis ultricies mi habitasse potenti nisi, enim euismod nec dolor, in sed neque sit mauris mattis facilisi nisl augue nulla augue sed quis."
Emma Tan
High School Student
АКТИВНИ КОРИСНИЦИ
0 K+
НОВИ ДОКУМЕНТИ ДНЕВНО
0 K+
ИСПРАТЕНИ ФАКТУРИ
0 К+
ГОДИНИ НА ПАЗАРОТ
0 +